Ιεροτελεστία και Πίστη. Βυζαντινή Τέχνη και Θεία Λειτουργία

Ιεροτελεστία και Πίστη. Βυζαντινή Τέχνη και Θεία Λειτουργία

Κατηγορία:  Κατάλογος Έκθεσης με Δανεισμό Εκθεμάτων

Ημερομηνία Έκδοσης:  2000

Γλώσσες:  Ελληνικά Αγγλικά

Κατάλογος περιοδικής έκθεσης, όπου το Μουσείο συμμετείχε με δανεισμό εκθεμάτων

Δείτε Επίσης