Βούλλες: νέα εκπαιδευτική ψηφιακή δράση

Βούλλες: νέα εκπαιδευτική ψηφιακή δράση

Ημερομηνία Έναρξης:  15/04/2021

Συνεχίζουμε τις ψηφιακές εκπαιδευτικές μας δράσεις παρουσιάζοντας μία ακόμη όψη της ζωής των βυζαντινών αξιωματούχων: την αλληλογραφία τους και το πώς διασφάλιζαν το απόρρητό της σφραγίζοντάς την με την προσωπική τους βούλλα. Το σχετικό βίντεο απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά και περιλαμβάνει φωτογραφίες και σχέδια εκθεμάτων του Μουσείου και σύντομα κείμενα.

 

Καλή διασκέδαση!

Βίντεο