15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας

Ημερομηνία Έναρξης:  01/11/2018

Ημερομηνία Λήξης:  02/11/2018

Χώρος:  Αμφιθέατρο "Στέφανος Δραγούμης"

15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (ΧΕΕΕ) με τίτλο: «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων» Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης.