Συναυλία Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ημερομηνία Έναρξης:  19/09/2020

Συναυλία Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας