Συμμετοχή του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στην 9η Γιορτή Πολυγλωσσίας.

Ημερομηνία Έναρξης:  11/06/2021

Ώρα Έναρξης:  12:00

Θεματική ξενάγηση από αρχαιολόγο του Μουσείου σε επιλεγμένα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης που φωτίζουν την πολυγλωσσία των κατοίκων της περιοχής της Θεσσαλονίκης στη ρωμαϊκή, βυζαντινή και οθωμανική περίοδο. https://thessaloniki.gr/?p=96535