ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφ. Στρατού 2, 54640 Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50047, 54013 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30 2313 306 400
Fax: +30 2313 306 402
e-mail:
mbp@culture.gr  

Προϊσταμένη: Αγαθονίκη Τσιλιπάκου

Στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό του Μουσείου
 


Θερινό ωράριο λειτουργίας (ΜΒΠ και Λευκός Πύργος): 
1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου 2015
Κάθε μέρα 8.00 - 20.00

Ωράριο Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων κατά τις εξαιρέσιμες αργίες.

Κατά τις ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., (Ν.1157/81, ΦΕΚ 126/Α/12-5-81 αρ. 11, παρ. 1), δηλαδή τις ημέρες: την 1η Ιουνίου 2015 (Δευτέρα Αγίου Πνεύματος), της 15ης Αυγούστου και 28ης Οκτωβρίου, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία λειτουργούν κανονικά. Όσα Μουσεία παραμένουν κλειστά κάθε Δευτέρα Λόγω καθαρισμού, κατά τις ανωτέρω ημέρες θα λειτουργούν κανονικά.

ΦΕΚ απόφασης θερινού ωραρίου λειτουργίας
 

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού παραμένει κλειστό 25-26 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, Κυριακή του Πάσχα, 1 Μαΐου.
 


Είσοδος


Εισιτήριο κανονικό 4 ευρώ
Εισιτήριο μειωμένο 2 ευρώ

Η είσοδος για όλους τους επισκέπτες σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο είναι ελεύθερη τις ακόλουθες ημέρες
:
α.  Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα από 1ης Νοεμβρίου έως 31ης Μαρτίου.
β.  Την Εθνική εορτή 28η Οκτωβρίου, τις επετειακές ή βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες, 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), 5η Ιουνίου (Παγκόσμιος Ημέρα Περιβάλλοντος), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους), καθώς και η 6η Μαρτίου (Μνήμη Μελίνας Μερκούρη).
 

Απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου οι κατωτέρω:
α.  Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
β.  Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Στρατιωτικών Σχολών ή Ισοτίμων Σχολών των Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας
γ.  Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
δ.  Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) με την επίδειξη αυτής.
ε.  Οι ξεναγοί με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
στ.  Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης και Στρατιωτικών Σχολών.
ζ.  Οι δημοσιογράφοι με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας.
η.  Τα μέλη Εταιριών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε όλη την Ελλάδα με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.
θ.  Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
ι.  Οι συνοδοί τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα.
ια. Οι κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου.
ιβ.  Οι κάτοχοι Κάρτας Πολιτισμού.
ιγ. Οι Έλληνες πολίτες που διαθέτουν ενεργό κάρτα ανεργίας. Δείτε παρακάτω
το ΦΕΚ για την
Ελεύθερη είσοδο σε Έλληνες πολίτες που διαθέτουν ενεργό κάρτα ανεργίας σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, αρμοδιότητας ΥΠ.ΠΟ.Α

Μειωμένο εισιτήριο καταβάλλουν οι κατωτέρω
:
α.  Οι φοιτητές Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ισοτίμων Σχολών των εκτός της Ε.Ε. χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
β.  Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών Κρατών-Μελών της Ε.Ε. άνω των 65 ετών, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
γ.  Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄βάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαιούνται να αποκτήσουν «Δελτίο ελευθέρας εισόδου» τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης οι κατωτέρω
:
α.  Τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων.
β.  Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
γ.  Οι πτυχιούχοι Αρχαιολογικών και Ιστορικών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής.
δ.  Οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
ε.  Οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα.
στ.  Οι έχοντες λάβει νόμιμη άδεια από το ΥΠΠΟΤ συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
ζ.  Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ).
η.  Οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ).
θ.  Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας της Διεύθυνσης Ασφάλειας.
ι.  Οι υπάλληλοι των εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Μουσείων, καθώς και του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, του Μουσείου Ελληνικών Μουσικών Οργάνων Φ. Ανωγειανάκη, του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης και του Μουσείου Ζυγομαλά.
ια) Οι ακαδημαϊκοί
ιβ) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία ημεδαποί και αλλοδαποί). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών, η έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.
ιγ) Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί και έχουν αποσπαστεί από την Α'βάθμια, Β'βάθμια ή Γ'βάθμια Εκπαίδευση στην Κεντρική Υπηρεσία, με την υποβολή σχετικής Βεβαίωσης από το ίδρυμα στο οποίο υπηρετούσαν οι ενδιαφερόμενοι ως εκπαιδευτικοί πριν αποσπαστούν στο ανωτέρω Υπουργείο.
ιδ) Τα μέλη του Ελληνικού Καλλιτεχνικού και Εικαστικού Επιμελητηρίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

1. Αίτηση
2. Πτυχίο.
Σε περίπτωση που είστε εκπαιδευτικός επιπλέον απαιτείται να προσκομίσετε ατομική βεβαίωση που να σημειώνεται η σχέση εργασίας σας.
3. Δύο (2) φωτογραφίες.
Σε περίπτωση ανανέωσης παλαιού δελτίου, απαιτείται μία (1) φωτογραφία και το παλαιό δελτίο ελευθέρας εισόδου

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤO Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, Οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο
 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, Οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο


ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, Οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.

 

 
Ενιαίο εισιτήριο

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Κύριο εισιτήριο: 8 ευρώ
Μειωμένο εισιτήριο: 4 ευρώ
Διάρκεια: 1
ημέρα

Πωλητήριο

Στο πωλητήριο του Μουσείου διατίθενται έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις ευρύτερου αρχαιολογικού και ιστορικού περιεχομένου, κατάλογοι εκθέσεων, ακριβή αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων και χρηστικά αντικείμενα με διακοσμητικά θέματα εμπνευσμένα από τις συλλογές του Μουσείου. Επίσης διατίθενται CD βυζαντινής μουσικής και βίντεο αρχαιολογικού περιεχομένου.


Καφέ-εστιατόριο

Στους χώρους του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο καφέ-εστιατόριο. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέσα σε ένα από τα ωραιότερα κτίρια δημόσιας αρχιτεκτονικής που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, το  «Β» προσφέρει με ιδιαίτερο στυλ στους επισκέπτες του από καφέ και γλυκό μέχρι ένα ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι, ενώ το βράδυ μπορεί κανείς να απολαύσει ένα ποτό, να γευτεί μια κρύα ποικιλία ή να δοκιμάσει το ζεστό πιάτο της ημέρας, συνοδεύοντάς το με κρασιά από τη γη της Μακεδονίας.

Ώρες λειτουργίας:
08:30 - 01:00

τηλ: +30 2310 869 695


 
 
Δικαίωμα φωτογράφησης / βιντεοσκόπησης

Η φωτογράφηση χωρίς φλας και η βιντεοσκόπηση των εξωτερικών χώρων και των εκθέσεων του Μουσείου επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.
Για πραγματοποίηση επαγγελματικής φωτογράφησης, κινηματογράφησης ή βιντεοσκόπησης στο Μουσείο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαιτείται η έκδοση άδειας και η καταβολή τελών υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η άδεια χορηγείται μετά από συμπλήρωση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδικά έντυπα που διατίθενται στη γραμματεία του Μουσείου.

Τέλη υπέρ ΤΑΠΑ
 

 
Χορήγηση άδειας ξενάγησης χωρίς αμοιβή σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τη σχετική διαδικασία.


 
¶δειες εξαγωγής σύγχρονων εικόνων ή έργων τέχνης στο εξωτερικό

Για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι σύγχρονες εικόνες ή έργα τέχνης που προορίζονται για εξαγωγή από την ελληνική επικράτεια δεν είναι μνημεία, απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης στη γραμματεία του Μουσείου και συνημμένη κατάσταση των έργων. Η άδεια εξαγωγής χορηγείται αυθημερόν.
 
 
¶δειες κατοχής: Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών

Για παραλαβή δηλώσεων για την ανακάλυψη, εύρεση ή κατοχή βυζαντινών ή άλλων αρχαιοτήτων και χορήγηση της σχετικής άδειας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών (Πολυγνώτου 13, 105 55 Αθήνα, τηλ. 210 3210143, 210 3219860, fax 210 3235587, e-mail: protocol@eais.culture.gr)
 
 
Πρακτική άσκηση σπουδαστών

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού δίνει τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση στα εργαστήρια συντήρησης του Μουσείου σε σπουδαστές συντήρησης έργων τέχνης Ι.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ι.