Καινοτόμες δράσεις για τους πολίτες Η δράση«URwatair: Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας αέρα και της διαχείρισης ομβρίων σε αστικές περιοχές»

Καινοτόμες δράσεις για τους πολίτες Η δράση«URwatair: Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας αέρα και της διαχείρισης ομβρίων σε αστικές περιοχές»

Start Date:  17 Apr 2019

End Date:  17 Apr 2019

Start Date Time:  19.00

Showroom:  Amphitheatre "Melina Mercouri"

Ομιλίες

URwatair: Συμμετέχω 

Κλεοπάτρα Θεολογίδου

πρόεδρος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ποια η ποιότητα του αέρα που αναπνέω στην πόλη;

Κώστας Καρατζάς

καθηγητής Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ

Νερό της βροχής: Πώς το διαχειριζόμαστε σωστά μέσα στην πόλη;

Κώστας Κατσιφαράκης

καθηγητής του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής
Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.