Ημερίδα με τίτλο «Έξυπνες επιλογές: Μηχανογραφικό Δελτίο και Εργασία»

Ημερίδα με τίτλο «Έξυπνες επιλογές: Μηχανογραφικό Δελτίο και Εργασία»

Start Date:  26 Apr 2017

End Date:  26 Apr 2017

Start Date Time:  19.00

Showroom:  Amphitheatre "Stefanos Dragoumis"

One-day conference titled “Clever choices: High School and Work”. A collaboration of the Department of School Orientation (White Tower Department), the 1st
General Lyceum of Thessaloniki and the 2nd Experimental Lyceum of Thessaloniki. The Museum supports the event.