Από τα πορτραίτα του Φαγιούμ στις Απαρχές της Τέχνης των Βυζαντινών Εικόνων (μια συμβολή για μιαν άλλη προσέγγιση)

 Από τα πορτραίτα του Φαγιούμ στις Απαρχές της Τέχνης των Βυζαντινών Εικόνων (μια συμβολή για μιαν άλλη προσέγγιση)

Κατηγορία:  Κατάλογος Περιοδικής Έκθεσης

Ημερομηνία Έκδοσης:  1998

Γλώσσες:  Ελληνικά Αγγλικά

Πρόλογος – σχόλια Μανόλης Μπορμπουδάκης, Βικελαία Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου, Ηράκλειον 1998.

Δείτε Επίσης