Μολυβδόβουλο του αξιωματούχου Νικήτα Χαλκούτζη

  • Κωδικός:  ΒΜο 82
  • Είδος:  Μολυβδόβουλλο
  • Χρονολόγηση:  11ος αι.
  • Διαστάσεις:  Διάμετρος 2 εκ., βάρος 17,80 γρ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Μολύβι
  • Προέλευση:  Αγορά συλλογή Ζάκου

Μολύβδινη σφραγίδα του Νικήτα Χαλκούτζη, «πρωτοσπαθαρίου και επισκεπτίτη» του Μεάνδρου, από τη συλλογή του Γ. Ζάκου.
Στη μια πλευρά υπάρχει επιγραφή η οποία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στην πίσω πλευρά «+ Κύριε βοήθα τον Δούλο σου Νικήτα πρωτοσπαθάριο και επισκεπτίτη του Μεάνδρου τον Χαλκούτζη».Η οικογένεια των Χαλκούτζη ανέδειξε πολλούς αξιωματούχους, διοικητικούς, στρατιωτικούς και πολιτικούς κατά τον 10ο και 11ο αιώνα.Οι «επισκεπτίτες» ήταν διοικητές των αυτοκρατορικών ιδιοκτησιών και  υπεύθυνοι των δημοσίων έργων. Η κοιλάδα του Μεάνδρου στη Μικρά Ασία ήταν μια πλούσια γεωργική περιοχή κατά τον 11ο αιώνα.