Μολυβδόβουλλο του αυτοκράτορα Μιχαήλ Ζ' Δούκα

Μολυβδόβουλλο του αυτοκράτορα Μιχαήλ Ζ' Δούκα
  • Κωδικός:  ΒΜο 78
  • Είδος:  Μολυβδόβουλλο
  • Χρονολόγηση:  1071-1078
  • Διαστάσεις:  Διάμετρος 3,1 εκ., βάρος 25 γρ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Μολύβι
  • Προέλευση:  Αγορά συλλογή Ζάκου

Μολύβδινη σφραγίδα του αυτοκράτορα Μιχαήλ Ζ’ Δούκα (1071-1078), από τη συλλογή Γ. Ζάκου. Στη μια όψη εικονίζεται ο Χριστός ένθρονος. Δεξιά και αριστερά η επιγραφή ΙC-ΧC (Ιησούς Χριστός). 
Στην πίσω όψη εικονίζεται ο αυτοκράτορας Μιχάηλ Ζ΄ Δούκας, όρθιος,  με  αυτοκρατορικό ένδυμα, κρατώντας στο δεξί χέρι μακρύ λάβαρο και στο αριστερό σταυροφόρο σφαίρα. Κυκλικά διαβάζουμε την επιγραφή «+Μιχαήλ αυτοκράτωρ Ρωμαίων ο Δούκας». 
Ο Μιχαήλ Ζ’ Δούκας, γιος του Κωνσταντίνου Ι’, ανήλθε στο θρόνο μετά την ανατροπή του Ρωμανού Δ’ του Διογένη, ο οποίος είχε νικηθεί στη μάχη του Μαντζικέρτ . Η βασιλεία του είδε πολλές επαναστάσεις καθώς οι Τούρκοι  προχωρούσαν σταθερά στη Μικρά Ασία.  Ο Μιχαήλ Ζ’ εκθρονίστηκε από το στρατηγό Νικηφόρο Βοτανειάτη.