Μολυβδόβουλλο του Θεοφιλόπουλου

  • Κωδικός:  ΒΜο 40
  • Είδος:  Μολυβδόβουλλο
  • Χρονολόγηση:  α' μισό 13ου αι.
  • Διαστάσεις:  Διάμετρος.3,55 εκ., βάρος 22,82 γρ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Μολύβι
  • Προέλευση:  Αγορά συλλογή Ζάκου

Μολύβδινη σφραγίδα του Θεοφιλόπουλου, πολύ υψηλής τέχνης, από τη συλλογή του Γ.Ζάκου. Στη μια πλευρά εικονίζεται ο άγιος Νικηφόρος, όρθιος μετωπικός, με στρατιωτική περιβολή, κρατώντας δόρυ και σπαθί. Αριστερά και δεξιά υπάρχει η επιγραφή «Ο Άγιος Νικηφόρος».
Στην πίσω όψη και μέσα σε στικτό κύκλο διαβάζουμε την επιγραφή σε τέσσερις σειρές «+Σφράγισμα γράφων του Θεοφιλόπουλου». Είναι πολύ πιθανόν η σφραγίδα να ανήκε σε έναν από τους λίγους Έλληνες αξιωματούχους που παρέμειναν στην υπηρεσία των Λατίνων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204.