Ανάγλυφη πλάκα ψευδοσαρκοφάγου με σταυρούς, πουλιά και πτηνά

Ανάγλυφη πλάκα ψευδοσαρκοφάγου  με σταυρούς, πουλιά και πτηνά
  • Κωδικός:  ΑΓ 274
  • Είδος:  Ανάγλυφη πλάκα
  • Χρονολόγηση:  α΄χρήση: 11ος-12ος αι. β΄χρήση 1615 μ.Χ.
  • Διαστάσεις:  Ύψος 68 εκ., πλάτος 112 εκ., πάχος 10 εκ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Μάρμαρο
  • Προέλευση:  Θεσσαλονίκη

Ανάγλυφη πλάκα ψευδοσαρκοφάγου που κοσμούσε τη μακριά πλευρά κτιστού χριστιανικού  τάφου του  11ου -12ου αι. Λείπει το αριστερό μισό τμήμα της πλάκας. Στην κύρια όψη, μέσα σε πλαίσιο από πλατιά ταινία, παριστάνονται δυο σταυροί σε βαθμιδωτές βάσεις. Ο  σταυρός στα δεξιά είναι λατινικός και πλαισιώνεται από κληματίδες που φυτρώνουν από τη βάση του. Πάνω στις κληματίδες πατούν δεξιά αετός και αριστερά μικρότερο πουλί που ραμφίζουν ρόγες σταφυλιών. Ο σταυρός αριστερά, είναι Αναστάσεως, με διπλή οριζόντια κεραία και από τη βάση του φυτρώνει κυπαρρίσι. Η πλάκα επαναχρησιμοποιήθηκε, όπως αναφέρεται στην τρίστιχη εγχάρακτη εβραϊκή επιγραφή, για να σκεπάσει τον τάφο του ραββίνου Ιτσχάκ Σαρούκ, που πέθανε τη Δευτέρα στις 9 Χεσβάν του έτους 5375 για τους Εβραίους, δηλαδή το Νοέμβριο του 1615 μ.Χ.