15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (ΧΕΕΕ) με τίτλο: «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων» 15th National Cartographic Conference of the Hellenic Cartographic Society: ‘Cartography of Crises’.

15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (ΧΕΕΕ) με τίτλο: «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων» 15th National Cartographic Conference of the Hellenic Cartographic Society: ‘Cartography of Crises’.

Ημερομηνία Έναρξης:  31/10/2018

Ώρα Έναρξης:  16.00

Χώρος:  Αμφιθέατρο "Στέφανος Δραγούμης"

Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (ΧΕΕΕ)

 

Επισυναπτόμενα