Συνέδριο με τίτλο «Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία»

Ημερομηνία Έναρξης:  01/11/2019

Ημερομηνία Λήξης:  02/11/2019

Χώρος:  Αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη"

Tο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού οργανώνει συνέδριο με τίτλο «Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία» το οποίο θα αφιερωθεί στη μνήμη του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου, ο οποίος εκτός των άλλων, υπήρξε και ανασκαφέας του κάστρου της Ρεντίνας.

Στόχος του παραπάνω συνεδρίου είναι η παρουσίαση στο κοινό γνωστών και άγνωστων οχυρών θέσεων (πόλεις, οικισμοί, σταθμοί, πύργοι, διατειχίσματα, παρατηρητήρια-φυλάκια) της εποχής του Ιουστινιανού Α΄ από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αλλά και να φωτιστούν θέματα που αφορούν στην καστροκτισία και την οχυρωτική, τη μηχανική, την οργάνωση και τη χρήση του χώρου, αλλά και τις πολεμικές τεχνικές της εποχής.

Το συνέδριο προγραμματίζεται για τις 1 και 2 Νοεμβρίου 2019 και θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 31 Μαΐου τ.ε. με περίληψη έως 300 λέξεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  mbp@culture.gr με την ένδειξη: «Για το Συνέδριο των Οχυρώσεων»

Επισυναπτόμενα