Συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής του έργου: «Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination-Borderless Culture”

Συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής του έργου: «Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination-Borderless Culture”

Ημερομηνία Έναρξης:  13/12/2017

Ημερομηνία Λήξης:  13/12/2017

Ώρα Έναρξης:  10:30

Χώρος:  Αμφιθέατρο "Στέφανος Δραγούμης"

Πρώτη συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής του έργου: «Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination-Borderless Culture” που οργανώνεται από την Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. .

Επισυναπτόμενα