Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Ημερομηνία Έναρξης:  29/06/2018

Ημερομηνία Λήξης:  15/07/2018

Ώρα Έναρξης:  8:00

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Επισυναπτόμενα