Πίνακες κατάταξης ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων και βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας της ΣΟΧ 2 /2020

Πίνακες κατάταξης ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων και βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας της ΣΟΧ 2 /2020

Ημερομηνία Έναρξης:  14/12/2020

Πίνακες κατάταξης ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων και βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας της ΣΟΧ 2 /2020 ανακοίνωσης.

Επισυναπτόμενα