Μάθημα «Ιστορική Εκπαίδευση και Μουσείο» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία»

Μάθημα «Ιστορική Εκπαίδευση και Μουσείο» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία»

Ημερομηνία Έναρξης:  15/01/2017

Ημερομηνία Λήξης:  15/01/2017

Ώρα Έναρξης:  10:00

Χώρος:  Χώρος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Παρουσίαση εργασιών ομάδων φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος «Ιστορική Εκπαίδευση και Μουσείο» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία» και παρουσίαση της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΜΒΠ από την κα Εύα Φουρλίγκα.