Ημερίδα του Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Ημερίδα του Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Ημερομηνία Έναρξης:  12/06/2017

Ημερομηνία Λήξης:  12/06/2017

Ώρα Έναρξης:  9.30

Χώρος:  Αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη"

Ημερίδα των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης.