ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία Έναρξης:  26/07/2018

Ημερομηνία Λήξης:  10/08/2018

Ώρα Έναρξης:  8:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επισυναπτόμενα