ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης:  16/01/2018

Ημερομηνία Λήξης:  31/01/2018

Ώρα Έναρξης:  8:00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Επισυναπτόμενα