Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2016 για την πρόσληψη 2 ημερησίων φυλάκων

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2016 για την πρόσληψη 2 ημερησίων φυλάκων

Ημερομηνία Έναρξης:  19/12/2016

Ημερομηνία Λήξης:  31/12/2016

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2016 για την πρόσληψη 2 ΔΕ ημερησίων φυλάκων.

Επισυναπτόμενα