ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης:  01/08/2019

Ημερομηνία Λήξης:  12/08/2019

Ώρα Έναρξης:  8.00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Hμερομηνία υποβολής αιτήσεων από 3-8-2019 έως 12-8-2019.

Επισυναπτόμενα