ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης:  29/03/2019

Ημερομηνία Λήξης:  09/04/2019

Ώρα Έναρξης:  8:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Οι αιτήσεις θα γίνονται από 31/3/2019 έως 9/4/2019.

Επισυναπτόμενα