ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης:  17/03/2017

Ημερομηνία Λήξης:  30/03/2017

Ώρα Έναρξης:  12:00

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται από τις 21/3/2017 έως τις 30/3/2017.

Επισυναπτόμενα