Ανακοίνωση ΣΟΧ/2 2020 για την πρόσληψη προσωπικού.

Ανακοίνωση ΣΟΧ/2 2020 για την πρόσληψη προσωπικού.

Ημερομηνία Έναρξης:  19/11/2020

Ημερομηνία Λήξης:  30/11/2020

Ώρα Έναρξης:  8:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 21-11-2020 ΈΩΣ 30-11-2020

Επισυναπτόμενα