Έκθεση ανακοινώσεων τοίχου "Water Supply and Sewage in Byzantine and Post-byzantine Thessaloniki and Constantinople / Ύδρευση και αποχέτευση στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους"

Έκθεση ανακοινώσεων τοίχου "Water Supply and Sewage in Byzantine and Post-byzantine Thessaloniki and Constantinople / Ύδρευση και αποχέτευση στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς  χρόνους"

Ημερομηνία Έναρξης:  01/06/2017

Ημερομηνία Λήξης:  18/06/2017

Συνεχίζεται η έκθεση ανακοινώσεων τοίχου με θέμα "Water Supply and Sewage in Byzantine and Post-byzantine Thessaloniki and Constantinople / Ύδρευση και αποχέτευση στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς  χρόνους"

Η έκθεση ανακοινώσεων τοίχου θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή 18 Ιουνίου, στο αίθριο του μουσείου.

περισσότερα