Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των υπαλλήλων του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Β. Ελλάδος

Ημερομηνία Έναρξης:  16/12/2017

Ημερομηνία Λήξης:  16/12/2017

Χώρος:  Χώρος υποδοχής Μουσείου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των υπαλλήλων του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Β. Ελλάδος, στο χώρο υποδοχής του Μουσείου.