Σεμινάριο Ελλήνων επαληθευτών πρωτοβαθμίου ελέγχου δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ημερομηνία Έναρξης:  22/11/2017

Ημερομηνία Λήξης:  22/11/2017

Χώρος:  Αμφιθέατρο "Στέφανος Δραγούμης"

Σεμινάριο Ελλήνων επαληθευτών πρωτοβαθμίου ελέγχου δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που οργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική  Συνεργασία», στο αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης». Το Μουσείο υποστηρικτής της εκδήλωσης.