Πρώτη συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής του έργου: «Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination-Borderless Culture”

Ημερομηνία Έναρξης:  13/12/2017

Ημερομηνία Λήξης:  13/12/2017

Χώρος:  Αμφιθέατρο "Στέφανος Δραγούμης"

Πρώτη συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής του έργου: «Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination-Borderless Culture” που οργανώθηκε από την Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης»