Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές

Ημερομηνία Έναρξης:  28/04/2014

Ημερομηνία Λήξης:  05/04/2014

Τα μυστικά των κήπων. Θεματική περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου, με στόχο την ανάδειξη της παρουσίας του φυτικού κόσμου σε αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης. Θεματική περιήγηση στους κήπους του Μουσείου με έμφαση στις βασικές αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό τους και, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διανομή αρωματικών φυτών, όμοιων με αυτά που φύονται στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου. Διάλεξη του κ. Θ. Ζάγκα, καθηγητή της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., στην οποία εξετάστηκαν ζητήματα διαχείρισης του αστικού πρασίνου.