Περιοδική έκθεση

Ημερομηνία Έναρξης:  15/05/2017

Ημερομηνία Λήξης:  05/06/2017

Χώρος:  Κεντρικό κατάστημα του ΟΤΕ Θεσσαλονίκης

Περιοδική έκθεση στο κεντρικό κατάστημα του ΟΤΕ Θεσσαλονίκης  σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κεραμιστών Αγγειοπλαστών Καλλιτεχνών Βορείου Ελλάδος με τίτλο "Βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ στην Κ. Ντηλ", στο πλαίσιο της Διεθνής Ημέρας Μουσείων 2017