Παιχνίδι ρόλων

Ημερομηνία Έναρξης:  06/11/2016

Ημερομηνία Λήξης:  06/11/2016

Χώρος:  Μόνιμη έκθεση Μουσείου

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» με τη συνεργασία και ενεργό συμμετοχή του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού διοργανώθηκε παιχνίδι ρόλων με τίτλο «Στα ίχνη του πορφυρού κώδικα» από την ομάδα Gamecraft