Ξενάγηση από αρχαιολόγο του Μουσείου στη μόνιμη έκθεση

Ημερομηνία Έναρξης:  10/11/2017

Ημερομηνία Λήξης:  10/11/2017

Χώρος:  Μόνιμη έκθεση Μουσείου

Ξενάγηση από αρχαιολόγο του Μουσείου στη μόνιμη έκθεση με θέμα: «Αρχαία ή ανάπτυξη; Μια διαχρονική συνύπαρξη. Η περίπτωση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στο ανατολικό νεκροταφείο της αρχαίας πόλης της Θεσσαλονίκης». Η ξενάγηση εστιάζει στην ανασκαφή που προηγήθηκε της ανέγερσης του Μουσείου και στα εκθέματα από αυτήν.Θα ακολουθήσει περιήγηση στα εργαστήρια συντήρησης του Μουσείου επικεντρωμένη στο ίδιο θέμα.