Θερινό Πανεπιστήμιο «Lesréseaux à Byzance» της Σχολής Ανωτάτων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Ημερομηνία Έναρξης:  01/07/2019

Ημερομηνία Λήξης:  10/07/2019

Ώρα Έναρξης:  9:00

Χώρος:  «Μελίνα Μερκούρη» και «Στέφανος Δραγούμης»

Θερινό Πανεπιστήμιο «Lesréseaux  à Byzance» της Σχολής Ανωτάτων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. 
Συνδιοργάνωση: Οργανισμός "Βυζαντινή Θεσσαλονίκη", Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών Σπουδών και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Σχολής Ανωτάτων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών (Παρίσι, EHESS), Labex Resmet, 

InstitutuldeStudiiAvansatepentruCultura șiCivilizațiaLevantului (TheInstituteforAdvancedStudiesinLevantCultureandCivilization, Βουκουρέστι, ISACCL). 

(Δηλώσεις συμμετοχής στους διοργανωτές.)