Θεματική διαδρομή στη γειτονιά του Μουσείου

Ημερομηνία Έναρξης:  28/05/2017

Ημερομηνία Λήξης:  28/05/2017

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τις Πρασινές Πολιτιστικές Διαδρομές οργανώθηκε μια θεματική διαδρομή στη γειτονιά του Μουσείου, ειδικά σχεδιασμένη από το Μουσείο σε συνεργασία με την ομάδα dot2dot με αφετηρία τον Λευκό Πυργο.