Εγκαίνια περιοδικής αρχαιολογικής έκθεσης παραγωγής του Μ.Β.Π. με τίτλο «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη. Από τη Ρεντίνα στη Βελίκα».

Ημερομηνία Έναρξης:  21/12/2018

Ημερομηνία Λήξης:  21/12/2018

Χώρος:  Αίθουσα Περιοδικών εκθέσεων ''Κυριάκος Κρόκος"

Εγκαίνια περιοδικής αρχαιολογικής έκθεσης παραγωγής του Μ.Β.Π. με τίτλο «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη. Από τη Ρεντίνα στη Βελίκα».