Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2018 - «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό»

Ημερομηνία Έναρξης:  18/05/2018

Ημερομηνία Λήξης:  18/06/2018

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρα Μουσείων 2018, που διοργανώνει το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), προσκαλεί τους ψηφιακούς του φίλους να στείλουν φωτογραφίες από τα προσωπικά και οικογενειακά τους αρχεία, στις οποίες απεικονίζονται  μνημεία και κάτοικοι ή επισκέπτες της πόλης. Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν διαδικτυακή έκθεση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μουσείου http://www.mbp.gr/

Η υποβολή των φωτογραφιών και των επεξηγηματικών σχολίων που θα πρέπει να τις συνοδεύουν θα γίνεται στη διεύθυνση info@mbp.gr