Εκπαιδευτικά προγράμματα

Επισυναπτόμενα

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Το Βυζαντινό Κάστρο - φύλλα εργασίας

Το Βυζαντινό Κάστρο - φύλλα εργασίας - απαντήσεις

Το Βυζαντινό Κάστρο - για τον εκπαιδευτκό

Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή - για τον εκπαιδευτικό

Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή - Απαντήσεις

Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή - για το μαθητή

Παίζουμε ανασκαφή-έντυπο

Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Πληροφορίες για εκπαιδευτικά προγράμματα

Φωτιά 1

Φωτιά 2

Φωτιά 3

Φωτιά 4

Νερό 1

Νερό 2

Νερό 3

Νερό 4

Σύντομη περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος "Νερό Πηγή Ζωής"

Νερό βιβλίο εκπαιδευτικού

Δημοτικό-Φύλλο εργασίας 1 (Λύσεις)

Δημοτικό-Φύλλο εργασίας 2 (Λύσεις)

Γυμνάσιο-Φύλλο Εργασίας-Φθινόπωρο (Λύσεις)

Γυμνάσιο-Φύλλο Εργασίας-Χειμώνας (Λύσεις)

Γυμνάσιο-Φύλλο Εργασίας-Άνοιξη (Λύσεις)

Γυμνάσιο-Φύλλο Εργασίας-Καλοκαίρι (Λύσεις)

Έντυπο-Πρόσωπα του Χρόνου