Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 για την πρόσληψη 40 ημερησίων φυλάκων και 5 καθαριστών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (ορθή επανάληψη)

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 για την πρόσληψη 40 ημερησίων φυλάκων και 5 καθαριστών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Φωτογραφίες

Επισυναπτόμενα