Σπίθα, φλόγα, φωτιά!

Spitha1-2 Page 1
Κοινό   Μαθητές Γ' και Δ' Δημοτικού
Αριθμός ατόμων   Ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές)
Διάρκεια   1.5 ώρα
Χώρος  

Αίθουσες μουσείου

Ημερομηνίες   Δε θα υλοποιηθεί μέχρι το Μάιο 2017
Κρατήσεις

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2016-2017
Υλοποιήστε μόνοι σας το πρόγραμμα
Δείτε τις οδηγίες για την υλοποίηση

Έντυπα  

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Έτος έναρξης   2015
Σχεδιασμός  

Ι. Γαβριηλίδου, αρχαιολόγος-μουσειολόγος

Χρηματοδότηση   Ίδρυμα A. Γ. Λεβέντης